A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Pracownik do działu wod-kan

Pracownik do działu wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie zatrudni pracownika do pracy przy sieciach wodociągowo - kanalizacyjnych.Praca na budowie przy wykonywaniu zewnętrznych przewodów sieci wodno-kanalizacyjnych.Mile widziane prawo jazdy kat. B,...

Praca – nabór na stanowisko ładowacza nieczystości stałych

Praca – nabór na stanowisko ładowacza nieczystości stałych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie zatrudni pracownika na stanowisko ładowacz nieczystości stałychDo zadań pracownika należeć będzie:wykonywanie usługi odbioru odpadów oraz powiązanych czynności,utrzymywanie powierzonego sprzętu we...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  • odbiór i transport odpadów komunalnych.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Nasza Siedziba

ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. godz. 7:00 – 15:00

U Nas Zapłacisz Kartą