A-
A+

Usługi

Usługi w Zakresie Obsługi Klienta

Lp. Rodzaj Usługi Cena brutto
1 Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą 142,56 zł
2 Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy (bez powiadomienia GPK) 237,60 zł
3 Plombowanie wodomierza – (w przypadku powiadomienia GPK)

35,64 zł – 1 szt.

59,40 zł – 2 szt.

4 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem 330,00 zł
5 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem 330,00 zł
6 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z montażem i plombowaniem 220,00 zł
7 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z montażem i plombowaniem 220,00 zł
8 Koszt wodomierza (pozostałe) – wg indywidualnej wyceny
9 Koszt nakładki radiowej wraz z montażem 165,00 zł
10 Montaż wodomierza z plombowaniem 118,80 zł
11 Demontaż wodomierza z plombowania 118,80 zł
12 Przeniesienie wodomierza wraz z montażem do przygotowanego podejścia z plombowaniem 118,80 zł
13 Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) 118,80 zł + koszt ekspertyzy
14 Nieuzasadnione wezwanie na odbiór (wezwanie pomimo, że prace nie zostały zakończone) 123,00 zł
15 Bezzasadne wezwanie służb komunalnych 123,00 zł
16 Udział pracownika GPK w poborze próbki wody do badania/ szczelności sieci wodociągowej/ kamerowania sieci kanalizacyjnej 123,00 zł
17 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) 118,80 zł/30 min.
18 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK 178,20 zł/30 min.
19 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) 118,80/zł/30 min. + 192,60 zł/kurs
20 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK 178,20/zł/30 min. + 192,60 zł/kurs
21 Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem (czas prac liczony w pełnych godzinach od wyjazdu jednostki) 175,89 zł/godz.
22 Wynajem ciągnika wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

162,36 zł/godz. 81,18 zł/30 min.

 
23 Wynajem ciągnika z zamiatarką/ kosiarką/rębakiem, wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

189,42 zł/godz. 94,71 zł/30 min.

24 Wynajem ciągnika z pługiem zgarniającym/turem/przyczepą wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

175,89 zł/godz. 87,95 zł/30 min.

25 Wynajem ciągnika o mocy 80 KM do 110 KM z pługiem do odśnieżania wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

201,96 zł/godz. 100,98 zł/30 min.

26 Wynajem ciągnika z osprzętem o mocy 36 KM/ JOHN DEER (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

162,36 zł/godz. 81,18 zł/30 min.

27 Układania płyt YUMBO 14,88 zł/szt.
28 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 5 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 185,91 zł/kurs
29 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 10 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 269,63zł/kurs
30 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca)
a) Autobus do 14 osób
b) Autobus do 25 osób
c) Autobus do 50 osób
według indywidualnej wyceny
31 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca)
a) Renault Master
b) Volkswagen T4 Doka
c) Peugot Boxer
według indywidualnej wyceny
32 Koszt odbioru odpadów o pojemności 120 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 44,50 zł/szt.
33 Koszt odbioru odpadów o pojemności 240 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 84,50 zł/szt.
34 Koszt odbioru odpadów o pojemności 1100 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 346,50 zł/szt.
35 Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej do 1 godz. roboczych / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 178,20 zł

36

 

Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej powyżej 1 godz. roboczej / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 237,60 zł

* Odpady należy zebrać w sposób selektywny w workach odpowiedniego koloru o pojemności 120 l.