A-
A+

Usługi

Usługi w Zakresie Obsługi Klienta

Lp. Rodzaj Usługi Cena netto
1 Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą 120,00 zł
2 Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy (bez powiadomienia GPK) 200,00 zł
3 Plombowanie wodomierza – (w przypadku powiadomienia GPK)

6,00 zł – 1 szt.

10,00 zł – 2 szt.

4 Wymiana nakładki radiowej wraz z kablem uszkodzonej mechanicznie z winy odbiory 120,37 zł
5 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z nakładką oraz montażem 200,00 zł
6 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z nakładką oraz montażem 200,00 zł
7 Koszt wodomierza DN 25 (1) wraz z nakładką oraz montażem 300,00 zł
8 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) 100,00 zł
9 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) 100,00 zł
10 Koszt wodomierza DN 25 (1) 220,00 zł
11 Koszt wodomierza (pozostałe) – wg indywidualnej wyceny
12 Nakładka radiowa wraz z montażem 120,37 zł
13 Montaż wodomierza z winy odbiorcy (bez plombowania) 50,00 zł
14 Demontaż wodomierza z winy odbiorcy (bez plombowania) 50,00 zł
15 Demontaż i montaż wodomierza z winy odbiorcy (cena nie zawiera kosztów dodatkowej robocizny, materiałów, plombowania) 80,00 zł
16 Przeniesienie wodomierza wraz z montażem (bez plombowania) 50,00 zł
17 Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) 150,00 zł + koszt ekspertyzy
18 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) 90,00 zł/30 min.
19 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) 90,00 zł/30 min. + 162,12 zł/kurs
20 Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem (czas prac liczony w pełnych godzinach) 120,00 zł/godz.
21 Wynajem ciągnika wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

100,00 zł/godz.

50,00 zł/30 min.

 
22 Wynajem ciągnika z zamiatarką/ kosiarką/rębakiem, wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

130,00 zł/godz.

65,00 zł/30 min

23 Wynajem ciągnika z z pługiem zgarniającym/turem/przyczepą wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

130,00 zł/godz.

65,00 zł/30 min.

24 Wynajem ciągnika o mocy 80 KM do 110 KM z pługiem do odśnieżania wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

160,00 zł/godz.

80,00 zł/30 min.

25 Wynajem ciągnika z osprzętem o mocy 36 KM/ JOHN DEER (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

120,00 zł/godz.

60,00 zł/30 min.

26 Układania płyt YUMBO 10,00 zł/szt.
27 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 5 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 111,78 zł/kurs
28 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 10 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 162,12 zł/kurs
29 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Autobus do 14 osób b) Autobus do 25 osób c) Autobus do 50 osób według indywidualnej wyceny
30 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Renault Master b) Volkswagen T4 Doka według indywidualnej wyceny
31 Koszt odbioru odpadów o pojemności 120 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 32,41 zł/szt.
32 Koszt odbioru odpadów o pojemności 240 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 62,96 zł/szt.
33 Koszt odbioru odpadów o pojemności 1100 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 277,78 zł/szt.
34 Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej do 1 godz. roboczych / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 150 zł
35 Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej powyżej 1 godz. roboczej / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 200 zł

* Odpady należy zebrać w sposób selektywny w workach odpowiedniego koloru o pojemności 120 l.