A-
A+

Usługi

Usługi w Zakresie Obsługi Klienta

Lp. Rodzaj Usługi Cena brutto
1 Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą 130,00 zł
2 Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy (bez powiadomienia GPK) 216,00 zł
3 Plombowanie wodomierza – (w przypadku powiadomienia GPK)

32,40 zł – 1 szt.

54,00 zł – 2 szt.

4 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem 300,00 zł
5 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem 300,00 zł
6 Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z montażem i plombowaniem 200,00 zł
7 Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z montażem i plombowaniem 200,00 zł
8 Koszt wodomierza (pozostałe) – wg indywidualnej wyceny
9 Koszt nakładki radiowej wraz z montażem 150,00 zł
10 Montaż wodomierza z plombowaniem 108,00 zł
11 Demontaż wodomierza z plombowania 108,00 zł
12 Przeniesienie wodomierza wraz z montażem do przygotowanego podejścia z plombowaniem 108,00 zł
13 Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) 108,00 zł + koszt ekspertyzy
14 Nieuzasadnione wezwanie na odbiór (wezwanie pomimo, że prace nie zostały zakończone) 61,50 zł
15 Bezzasadne wezwanie służb komunalnych 61,50 zł
16 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) 108,00 zł/30 min.
17 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK 162,00 zł/30 min.
18 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) 108,00 zł/30 min. + 175,09 zł/kurs
19 Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej zanieczyszczonej z winy odbiorcy sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK 162,00 zł/30 min. + 175,09 zł/kurs
20 Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem (czas prac liczony w pełnych godzinach od wyjazdu jednostki) 159,90 zł/godz.
21 Wynajem ciągnika wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

147,60 zł/godz. 73,80 zł/30 min.

 
22 Wynajem ciągnika z zamiatarką/ kosiarką/rębakiem, wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

172,20 zł/godz. 86,10 zł/30 min.

23 Wynajem ciągnika z pługiem zgarniającym/turem/przyczepą wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

159,90 zł/godz. 79,95 zł/30 min.

24 Wynajem ciągnika o mocy 80 KM do 110 KM z pługiem do odśnieżania wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

183,60 zł/godz. 91,80 zł/30 min.

25 Wynajem ciągnika z osprzętem o mocy 36 KM/ JOHN DEER (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki)

147,60 zł/godz. 73,80 zł/30 min.

26 Układania płyt YUMBO 13,53 zł/szt.
27 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 5 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 120,72 zł/kurs
28 Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 10 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) 175,09 zł/kurs
29 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Autobus do 14 osób b) Autobus do 25 osób c) Autobus do 50 osób według indywidualnej wyceny
30 Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Renault Master b) Volkswagen T4 Doka c) Peugot Boxer według indywidualnej wyceny
31 Koszt odbioru odpadów o pojemności 120 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 35,00 zł/szt.
32 Koszt odbioru odpadów o pojemności 240 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 70,00 zł/szt.
33 Koszt odbioru odpadów o pojemności 1100 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* 300,00 zł/szt.
34 Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej do 1 godz. roboczych / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 162,00 zł
35 Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej powyżej 1 godz. roboczej / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. 216,00 zł

* Odpady należy zebrać w sposób selektywny w workach odpowiedniego koloru o pojemności 120 l.

 OSZCZĘDZAJ WODĘ !!

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Apelujemy o ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp. aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

Uzasadnieniem apelu jest znaczny ubytek wody spowodowany jej kradzieżą, co powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzać kontrole sieci wodociągowej.