A-
A+

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aplikacja ” Moje odpady”

 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji „MOJE ODPADY”. Pobierz aplikację i korzystaj z harmonogramu w Twoim telefonie.

Darmowa aplikacja Moje Odpady dostępna jest w App Store oraz na platformie Google Play,w wersji dostosowanej do ekranów smartfonów.

Więcej informacji o zadaniach aplikacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Chmielno: https://www.chmielno.pl/mieszkaniec/informator-mieszkanca/odpady-komunalne/aplikacja-moje-odpady/

 

Indywidualne umowy na odbiór odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych

 

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Chmielno w dniu 4 listopada 2020 r. uchwałami, od dnia 01 stycznia 2021 r. z obowiązującego na terenie Gminy Chmielno systemu gospodarowania odpadami wyłączeni zostaną właściciel nieruchomości niezamieszkałych m.in. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, biura, instytucje kultury, szkoły, ośrodki zdrowia, domki letniskowe.

W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do zwarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Warunki techniczne koszy do gromadzenia odpadów