A-
A+

Odśnieżanie Dróg

Informacja w Sprawie Odśnieżania Dróg Gminnych w sezonie zimowym 2021/2022

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chmielno, prowadzą następujące firmy dla poszczególnych rejonów:

Lp. Rejon  Wykonawca
1. Sołectwa Miechucino i
Reskowo
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 28A
2. Sołectwa Cieszenie i
Kożyczkowo
Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe DROGOMAR Marian Penkowski 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19
3.  Sołectwa Garcz i
Chmielno
Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe DROGOMAR Marian Penkowski 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19
4.  Sołectwa Zawory i
Przewóz
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 28A
5.  Sołectwa Borzestowo i Borzestowska Huta Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe DROGOMAR Marian Penkowski 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno  prowadzi doraźne odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Chmielno

Informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi umożliwiające dostęp do komunikacji publicznej oraz szkół i instytucji publicznych. Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Telefon do Urzędu Gminy Chmielno – 586856844, 586856847
Osoba do kontaktu Pan Andrzej Hinca

 OSZCZĘDZAJ WODĘ !!

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Apelujemy o ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp. aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

Uzasadnieniem apelu jest znaczny ubytek wody spowodowany jej kradzieżą, co powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzać kontrole sieci wodociągowej.