A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, informuje iż od 01.06.2024 r. na podstawie decyzji nr G.RZT.70.1.17.2024.DW.7 z dnia 17 maja 2024 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ulegają zmianie wysokości stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chmielno,

Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Liczymy na zrozumienie  i dziękujemy za wyrozumiałość.