A-
A+

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Chmielnie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Chmielnie, szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

http://www.gpkchmielno.naszbip.pl/ogloszenia/n,konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-gminnego-przedsiebiorstwa-komunalnego-sp-z-oo-w-chmielnie