A-
A+

Aktualności

Pracownik do działu wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie zatrudni pracownika do pracy przy sieciach wodociągowo - kanalizacyjnych.Praca na budowie przy wykonywaniu zewnętrznych przewodów sieci wodno-kanalizacyjnych.Mile widziane prawo jazdy kat. B,...

Apel o oszczędzanie wody

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chmielno,Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.Liczymy na...

Zmiana ceny za wywóz ścieków

Od 24 kwietnia 2023 r. zgodnie z zarządzeniem nr 3/2023 Prezesa Zarządu zmienia się stawka za odbiór nieczystości ciekłych.ZARZĄDZENIE nr 3/2023 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia...

Licznik ogrodowy

W okresie od 15 kwietnia do 15 września można korzystać z tzw. liczników ogrodowych służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie zwraca się z prośbą o przesłanie zdjęć podlicznika z...

Budowa przyłączy wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.Długoletnia działalność, w trakcie której wykonaliśmy niejedno przyłącze wodociągowe i przyłącze...

Elektroniczna wysyłka faktur

W związku z obowiązywaniem od 01.07.2021 r. nowej taryfy  dla osób korzystających z elektronicznej wysyłki faktur, zaplanowano niższą opłatę abonamentową, w związku z czym zachęcamy do korzystania z e-faktur.Wystarczy tylko wypełnić i dostarczyć...

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, informuje iż od 01.07.2021 r. ulegają zmianie wysokości stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę Wysokość cen za odprowadzane...

Informacja o taryfie 2021-2024

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, iż od dnia 01.07.2021 r. na podstawie decyzji nr GD.RZT.70.241.235.2021.D.KR z dnia 17 czerwca 2021 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego...

Informacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie informuje, że do dnia zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat za wodę i ścieki pozostają w tej samej wysokości co w taryfie...

Usługi koparko – ładowarką

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że świadczy usługi  w zakresie budowy przyłączy wodociągowych   i kanalizacyjnych, prace ziemne koparko - ładowarką oraz usługi w zakresie robót drogowych. Zachęcamy również do...

Wywóz nieczystości ciekłych

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB).Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. "właściciel...

Wodę kochamy więc ją oszczędzamy

Szacuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę pitną do 2050 roku  wzrośnie o 55%. Woda słodka stanowi 2,5% zasobów wodnych Ziemi, z czego tylko 1% jest zdatny do picia.Już teraz 40% obszarów na powierzchni Ziemi ma utrudniony dostęp do wody pitnej, a...

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Chmielnie informuję, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz pracowników informujemy, iż od dnia 16 marca...