A-
A+

Aktualności

Budowa przyłączy wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.Długoletnia działalność, w trakcie której wykonaliśmy niejedno przyłącze wodociągowe i przyłącze...

Licznik ogrodowy

W okresie od 15 kwietnia do 15 września można korzystać z tzw. liczników ogrodowych służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie zwraca się z prośbą o przesłanie zdjęć podlicznika z...

Elektroniczna wysyłka faktur

W związku z obowiązywaniem od 01.07.2021 r. nowej taryfy  dla osób korzystających z elektronicznej wysyłki faktur, zaplanowano niższą opłatę abonamentową, w związku z czym zachęcamy do korzystania z e-faktur.Wystarczy tylko wypełnić i dostarczyć...

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, informuje iż od 01.07.2021 r. ulegają zmianie wysokości stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę Wysokość cen za odprowadzane...

Informacja o taryfie 2021-2024

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, iż od dnia 01.07.2021 r. na podstawie decyzji nr GD.RZT.70.241.235.2021.D.KR z dnia 17 czerwca 2021 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego...

Informacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie informuje, że do dnia zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat za wodę i ścieki pozostają w tej samej wysokości co w taryfie...

Usługi koparko – ładowarką

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że świadczy usługi  w zakresie budowy przyłączy wodociągowych   i kanalizacyjnych, prace ziemne koparko - ładowarką oraz usługi w zakresie robót drogowych. Zachęcamy również do...

Wywóz nieczystości ciekłych

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB).Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. "właściciel...

Wodę kochamy więc ją oszczędzamy

Szacuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę pitną do 2050 roku  wzrośnie o 55%. Woda słodka stanowi 2,5% zasobów wodnych Ziemi, z czego tylko 1% jest zdatny do picia.Już teraz 40% obszarów na powierzchni Ziemi ma utrudniony dostęp do wody pitnej, a...

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Chmielnie informuję, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz pracowników informujemy, iż od dnia 16 marca...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE W związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. oraz od 01 do 13 stycznia 2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż...

Wymiana wodomierzy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że do 31 marca 2020 r. prowadzona będzie wymiana wodomierzy na terenie gminy Chmielno.Prace będą wykonywane przez naszych pracowników posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o...

Zmiana umowy

W związku z wprowadzeniem od dnia 01.07.2019r. miesięcznego okresu rozliczeniowego i wydłużeniem terminu płatności z 14 do 21 dni, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...

Zakaz Wprowadzania Wód Opadowych do Kanalizy

Na terenie całej Gminy Chmielno prowadzone są próby szczelności oraz nielegalnego podłączenia kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzane są wyłącznie przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.Przypominamy, iż zgodnie z art....