Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie powstało w 2017 r.

Podstawowa działalność spółki obejmuje zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od odbiorców na terenie Gminy Chmielno. W ramach tej działalności eksploatujemy ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 Ponadto Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie świadczy usługi w zakresie:

1)  utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno;

2)  zadań w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień;

3)  zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;

4)  zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5) wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

6) Realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Informacje

 

 

Telefon Alarmowy

 

572502300

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania

 

W związku z przedłużającym się okresem suszy zwracamy się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe (napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów).

 

Ogrody oraz tereny rekreacyjne prosimy podlewać po godz. 22.00.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

 


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie zaprasza mieszkańców gminy Chmielno do siedziby spółki w celu podpisania nowych umów na dostarczanie wody i odprawadzanie ścieków. Nadmieniamy, iż ceny za świadczone usługi pozostają na dotychczasowym poziomie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/213/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Interesantów przyjmujemy:

  • Poniedziałek 7.00-15.00
  • Wtorek 7.00-15.00
  • Środa 7.00-15.00
  • Czwartek 7.00-15.00
  • Piątek 7.00-15.00

Zamówienia publiczne

Aktualnie brak informacj dotyczących informacji publicznych.

Galeria zdjęć

sobota, 11, marzec 2017

Kontakt / Lokalizacja

NUMER ALARMOWY: 572-502-300

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Biuro: 83-333 Chmielno, Plac Troyana 2

tel. (58) 57-33-951

Prezes Zarządu
Jolanta Zaręba
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Wydziału Usług
Marcin Kuper
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 519-692-382

Kierownik Działu Wod.-Kan.
Bogdan Wilczewski
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-007-184

Kierownik Działu Transportu i Dróg
Zenon Formela
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 504-799-152

Specjalista d/s kadr i obsługi klienta
Patrycja Hirkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KSIEGOWOŚĆ
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno
NIP 589-203-04-95
KRS 0000659249

Pozostałe informacje

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi:

Nieczystości płynne

Nieczystości stałe

PSZOK

Oczyszczalnia Ścieków

W celu zapoznania się z wiadomościami z gminy Chmielno zapraszamy na stronę: www.chmielno.pl/

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie

gpk.chmielno.pl