A-
A+

W okresie od 15 kwietnia do 15 września można korzystać z tzw. liczników ogrodowych służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie zwraca się z prośbą o przesłanie zdjęć podlicznika z uwidocznionym stanem oraz zamontowanymi plombami na adres e-mail: biuro.gpk@chmielno.pl lub sms na numer  tel. 572 508 381 lub 500-126-793.

Nie dotyczy liczników których odczytu dokonuje się drogą radiową.

Wskazania podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszone plomby oraz ważną legalizację.

Przypominamy, iż wykorzystywana woda służy wyłącznie do podlewania roślin w ogródkach przydomowych.