Aktualności

Wymiana wodomierzy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że do 31 marca 2020 r. prowadzona będzie wymiana wodomierzy na terenie gminy Chmielno.Prace będą wykonywane przez naszych pracowników posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o...

Zmiana umowy

W związku z wprowadzeniem od dnia 01.07.2019r. miesięcznego okresu rozliczeniowego i wydłużeniem terminu płatności z 14 do 21 dni, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...

Podawanie stanów podliczników

Uprzejmie informujemy,  iż odczyty dotyczące stanów podliczników należy podawać telefonicznie pod numerem tel. 572 508 381 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 4, Plac Troyana 2 najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Zakaz Wprowadzania Wód Opadowych do Kanalizy

Na terenie całej Gminy Chmielno prowadzone są próby szczelności oraz nielegalnego podłączenia kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzane są wyłącznie przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.Przypominamy, iż zgodnie z art....

Obowiązek Odśnieżania

Wójt Gminy Chmielno przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników wzdłuż posesji, a także usuwanie śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Obowiązek odśnieżania chodników został uregulowany w art....