A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Chmielna ul. Necla

Informacja dla mieszkańców Chmielna ul. Necla

W związku z wykonywanymi pracami w miejscowości Chmielno ul. Necla w dniach 03.11.2020 do 9.11.2020 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

PSZOK 31.10.2020 r. będzie nieczynny.

PSZOK 31.10.2020 r. będzie nieczynny.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby zakaźnej („COVID-19”), zwanej potocznie koronawirus, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą

Zmiana adresu siedziby

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne uprzejmie informuje, że z dniem 01.11.2020 r. zmienia dotychczasowy adres siedziby oraz adres do korespondencji  na:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

ul. Gryfa Pomorskiego 28a

83-333 Chmielno

Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, podobnie jak numery telefonów nie ulegają zmianie.