Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Aktualności

Informacja

Informacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie informuje , iż w dniu: 23 grudnia 2019 r. będzie czynne do godz. 13.00,24 grudnia 2019 r. będzie czynne do godz. 12.00, 27 grudnia 2019r. będzie nieczynne.

Informacja dla mieszkańców Zawór

Informacja dla mieszkańców Zawór

W wyniku prac konserwatorskich wykonywanych przez KPWiK Kartuzy, w dniach od 04.12. do 10.12.2019 roku mogą wystąpić spadki ciśnienia lub przerwy w dostawie wody w miejscowości Zawory.Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy. 

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą