Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie powstało w 2017 r.

Podstawowa działalność spółki obejmuje zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od odbiorców na terenie Gminy Chmielno. W ramach tej działalności eksploatujemy ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 Ponadto Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie świadczy usługi w zakresie:

1)  utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno;

2)  zadań w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień;

3)  zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;

4)  zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5) wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

6) Realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Informacje

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż rozpocznie się planowa wymiany wodomierzy na terenie całej gminy Chmielno. Wymiany będą przeprowadzane sołectwami/miejscowościami. Szczegółowe terminy i lokalizacje będą podawane na bieżąco w komunikatach, zawiadomieniach tablicach sołeckich, strona internetowa itp.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

W dniu 13.07. - 31.08.2018 będziemy wymieniać wodomierze w Chmielno, Miechucino i Reskowo.

Telefon Alarmowy

 

572502300

 

 


2018.05.23 - Decyzja PGWWP - TARYFA dla GPK Chmielno

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie zaprasza mieszkańców gminy Chmielno do siedziby spółki w celu podpisania nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Nadmieniamy, iż ceny za świadczone usługi pozostają na dotychczasowym poziomie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/213/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Interesantów przyjmujemy:

  • Poniedziałek 7.00-15.00
  • Wtorek 7.00-15.00
  • Środa 7.00-15.00
  • Czwartek 7.00-15.00
  • Piątek 7.00-15.00

Jakość wody do spożycia

Pismo ws. uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno"

Jakość wody do spożycia - do pobrania dokładna tabela w formacie Excel.

 

Zamówienia publiczne

Zamieszczono dnia: 2018/03/07

odpowiedź na zadane pytania dotyczące zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody, wyposażonych w moduły radiowe wraz z systemem zdalnego odczytu  na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie”

 

1.     Czy można zaoferować wodomierze o klasie metrologicznej MID R100 dla pozycji zabudowy H i R50 dla pozycji, bądź droższe MID R16O dla pozycji H i R63 dla pozycji zabudowy V?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

2.     Dlaczego konieczności dostawy zaworków antykropelkowych i zaworków zwrotnych nie ma dla pozycji wodomierz Dn 25 6,3 m3/h, wg którego dokonuje się rozliczeń z użytkownikami wodomierzy Dn 15 i Dn 20?

Odpowiedź: Spółka w SIWZ zamówiła tylko 43 szt. wodomierzy o DN 25, które z większości będą instalowane na obiektach gminnych oraz spółki. Obecnie w większości są wyposażone w zawory antyskażeniowe. Nie wymagaliśmy zaworów antykropelkowych ponieważ, według naszej wiedzy nie ma takich na rynku.

3.     Czy nadal podtrzymywana jest bezwzględna dostawa zaworków antykropelkowych i zwrotnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

4.     Czy nadal bezwzględna jest dostawa wodomierzy mokrobieżnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

5.     Czy dostarczony moduł radiowy musi być bezwzględnie wykonany jako IP68, czy

dopuszcza się jako możliwość opcjonalnych dostaw modułów IP68?

Odpowiedź: W SIWZ  w punkcie 2.4.8 dokładnie określono, a mianowicie „możliwość wykonania modułu radiowego w wersji IP 68”. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi ilość i terminy dostaw.

6.     Czy zapis o opakowaniu każdy wodomierz osobno, czy opakowanie zbiorcze dla max.10 szt. jest zapisem bezwzględnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

 

 

 

Galeria zdjęć

sobota, 11, marzec 2017

Kontakt / Lokalizacja

NUMER ALARMOWY: 572-502-300

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Biuro: 83-333 Chmielno, Plac Troyana 2

tel. (58) 57-33-951

Prezes Zarządu
Jolanta Zaręba
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Wydziału Usług
Marcin Kuper
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 519-692-382

Kierownik Działu Wod.-Kan.
Bogdan Wilczewski
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-007-184

Kierownik Działu Transportu i Dróg
Zenon Formela
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 504-799-152

Biuro obsługi klienta
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KSIEGOWOŚĆ
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno
NIP 589-203-04-95
KRS 0000659249

Pozostałe informacje

BIP:

www.gpkchmielno.naszbip.pl

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi:

Nieczystości płynne

Nieczystości stałe

PSZOK

Oczyszczalnia Ścieków

W celu zapoznania się z wiadomościami z gminy Chmielno zapraszamy na stronę: www.chmielno.pl/

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie

gpk.chmielno.pl