Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Aktualności

Płatność kartą

Płatność kartą

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 15.04.2019r. wprowadziliśmy w biurze obsługi klienta możliwość płatności kartą.

Weekend majowy

Weekend majowy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. informuje, iż w dniu 2 maja 2019 r. będzie nieczynne.

Podawanie stanów podliczników

Podawanie stanów podliczników

Uprzejmie informujemy,  iż odczyty dotyczące stanów podliczników należy podawać telefonicznie pod numerem tel. 572 508 381 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 4, Plac Troyana 2 najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą