Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB).Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. "właściciel...

Wodę kochamy więc ją oszczędzamy

Wodę kochamy więc ją oszczędzamy

Szacuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę pitną do 2050 roku  wzrośnie o 55%. Woda słodka stanowi 2,5% zasobów wodnych Ziemi, z czego tylko 1% jest zdatny do picia.Już teraz 40% obszarów na powierzchni Ziemi ma utrudniony dostęp do wody pitnej, a...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą

KOMUNIKAT

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Chmielnie informuję,
że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19,
a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz pracowników informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzamy ograniczenia w dostępności bezpośredniego kontaktu z pracownikami GPK Chmielno. Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną zaś wszelkie zapytania prosimy kierować drogą e-mail bądź drogą telefoniczną.

W przypadku awarii prosimy o kontakt na numer alarmowy  572 502 300.

Kontakt z pracownikami GPK pod numerami telefonu:

Biuro Obsługi Klienta: tel. 58 573 39 51 lub  tel. 572 508 381 lub pod adresem: biuro.gpk@chmielno.pl