Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko monter sieci wod-kan

Ogłoszenie o naborze na stanowisko monter sieci wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie zatrudni "Montera sieci wodociągowo - kanalizacyjnych".Wymagania:- wykształcenie kierunkowe,- doświadczenie zawodowe,- mile widziane uprawnienia elektryczne lub znajomość obsługi zgrzewarki...

Apel dotyczący oszczędzania wody

Apel dotyczący oszczędzania wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie  zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą. Uzasadnieniem apelu jest zbliżająca się susza, a  także kradzież wody z hydrantów przeciwpożarowych.Z punktu widzenia...

Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB).Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. "właściciel...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MONTER SIECI WOD-KAN

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie zatrudni „Montera sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe,
– doświadczenie zawodowe,
– mile widziane uprawnienia elektryczne lub znajomość obsługi zgrzewarki doczołowej / elektrooporowej oraz niwelatora,
– prawo jazdy kat. B,
– brak nałogów,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
– budowa sieci i przyłączy wod -kan,
– usuwanie zatorów i awarii na sieciach wod -kan,
– obsługa i konserwacja przepompowni oraz stacji uzdatniania wody,
– wymiana i odczyty wodomierzy.

Oferujemy:
– praca od poniedziałku do piątku – praca dwuzmianowa
– pakiet świadczeń socjalnych,
– stabilne zatrudnienie,
– możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie swoich aplikacji na  adres e-mail: ksiegowosc.gpk@chmielno.pl wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych.