A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Chmielno w dniu 4 listopada 2020 r. uchwałami, od dnia 01 stycznia 2021 r. z obowiązującego na terenie Gminy Chmielno systemu gospodarowania odpadami wyłączeni zostaną właściciel nieruchomości niezamieszkałych m.in....

Usługi koparko – ładowarką

Usługi koparko – ładowarką

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że świadczy usługi  w zakresie budowy przyłączy wodociągowych   i kanalizacyjnych, prace ziemne koparko - ładowarką oraz usługi w zakresie robót drogowych. Zachęcamy również do...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Nasza Siedziba

ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych – nieruchomości niezamieszkałe

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Chmielno w dniu 4 listopada 2020 r. uchwałami, od dnia 01 stycznia 2021 r. z obowiązującego na terenie Gminy Chmielno systemu gospodarowania odpadami wyłączeni zostaną właściciel nieruchomości niezamieszkałych m.in. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, biura, instytucje kultury, szkoły, ośrodki zdrowia, domki letniskowe.

W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do zwarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.