A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, informuje iż od 01.07.2021 r. ulegają zmianie wysokości stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę

Wysokość cen za odprowadzane ścieki