A-
A+

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Chmielno w dniu 4 listopada 2020 r. uchwałami, od dnia 01 stycznia 2021 r. z obowiązującego na terenie Gminy Chmielno systemu gospodarowania odpadami wyłączeni zostaną właściciel nieruchomości niezamieszkałych m.in. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, biura, instytucje kultury, szkoły, ośrodki zdrowia, domki letniskowe.

W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do zwarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Umowa o świadczenie usług odbioru odpadów – firmy

Umowa o świadczenie usług odbioru odpadów – domki letniskowe