A-
A+

Rada Nadzorcza Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 roku, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Maszke.

Zgodnie z uchwałą Rady Pan Tomasz Maszke rozpocznie wykonywanie obowiązków Prezesa od dnia  3 czerwca 2024 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wyszomirski

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chmielno,

Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Liczymy na zrozumienie  i dziękujemy za wyrozumiałość.