A-
A+

Od 24 kwietnia 2023 r. zgodnie z zarządzeniem nr 3/2023 Prezesa Zarządu zmienia się stawka za odbiór nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE nr 3/2023 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych.

L.p. Ilość ścieków Cena regularna
od 24 kwietnia 2023 roku
Cena po udzielonym rabacie
od 24 kwietnia 2023 roku*
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1. Do 5000 litrów/ kurs 122,96 132,80 113,12 122,17
2. Powyżej 5000 litrów/kurs 178,33 192,60 164,07 177,20