A-
A+

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB).

Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. „właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Chmielno na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi” (ust. 1 § 11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 5764).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 508-543-993.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.