A-
A+

Zgodnie z wymogami Uchwały nr XII/121/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno, popiół z gospodarstw domowych od października bieżącego roku odbierany będzie wyłącznie w pojemnikach o pojemności 120 litrów dla nieruchomości zamieszkiwanych przez maksymalnie 6 osób, w kolorze szarym, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego wyposażone w 2 kółka. W przypadku jeśli jest innego koloru powinien posiadać w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis. Minimalny format napisu to A4 (21cm x 29,7 cm) o treści „POPIÓŁ”.

Konstrukcja pojemnika musi umożliwiać ich opróżnienie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady (norma EN 840-1, 840-2).