A-
A+

OŚWIADCZENIE

 

W związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki za zużytą wodę i odprowadzane ścieki
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. oraz od 01 do 13 stycznia 2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż jest w trakcie korygowania faktur dotyczących ww. okresu. Wszystkie wynikające z tego tytułu nadpłaty zostaną rozliczone w bieżących fakturach za zużycie wody
i odprowadzenie ścieków.

Pracownicy GPK Sp. z o.o. w Chmielnie serdecznie przepraszają wszystkich odbiorców usług
za zaistniałą sytuację.