A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie informuje, że do dnia zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat za wodę i ścieki pozostają w tej samej wysokości co w taryfie dotychczas obowiązującej.