A-
A+

Rada Nadzorcza Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2020 roku, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Okuniewskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Pan Wojciech Okuniewski rozpoczął wykonywanie obowiązków Prezesa od dnia  1 marca 2020 roku .

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wyszomirski