A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, iż od dnia 01.07.2021 r. na podstawie decyzji nr GD.RZT.70.241.235.2021.D.KR z dnia 17 czerwca 2021 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski www.wodypolskie.bip.gov.pl dnia 23 czerwca 2021 roku, będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.