A-
A+

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie informuje, że do 31 marca 2020 r. prowadzona będzie wymiana wodomierzy na terenie gminy Chmielno.

Prace będą wykonywane przez naszych pracowników posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza w celu jego wymiany. Należy usunąć wszelkie zabudowy, materiały, itp., aby zapewnić dogodny dostęp do wodomierza.

Koszty związane z wymianą wodomierza ponosi Spółka.