A-
A+

W związku z wprowadzeniem od dnia 01.07.2019r. miesięcznego okresu rozliczeniowego i wydłużeniem terminu płatności z 14 do 21 dni, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno o zgłaszanie się do Biura Obsługi Klienta w celu podpisywania nowych umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.