Usługi

Usługi w Zakresie Uzgodnień i Odbiorów

Lp. Rodzaj Usługi Cena w zł netto
1 Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury technicznej (wod. – kan., gazowej, elektroenergetycznje, telekomunikacyjnej, przebudowa / budowa dróg i inne) 70,00
2 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 60,00
3 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 90,00
4 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 140,00
5 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 200,00
6 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami 200,00
7 Odbiór przyłącza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 180,00
8 Odbiór sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 250,00
9 Odbiór sieci wodociagowej i kanalizacyjnej  (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 270,00
10 Odbiór sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 300,00

Usługi w Zakresie Obsługi Klienta

Lp. Rodzaj Usługi Cena netto
1 Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą 120,00 zł
2 Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy 200,00 zł
3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy, wraz z plombowaniem (cena zawiera koszt robocizny i transportu bez materiałów). Max przekrój fi 150. Większe wedle indywidualnej wyceny. 200,00 zł
4 Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) 150,00 zł + koszt ekspertyzy
5 Demontaż wodomierza na życzenie klienta (cena nie zawiera materiałów) 150,00 zł
6 Ponowny montaż wodomierza na życzenie klienta (cena nie zawiera materiałów) 150,00 zł
7 Czyszczenie sieci/ przyłącza kanalizacyjnego 180,00 zł
8 Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem 100,00 zł/godz.
9 Wynajem ciągnika wraz z kierowcą 93,00 zł/godz.
10 Wynajem ciągnika z zamiatarką/ kosiarką, wraz z kierowcą 120,00 zł/godz
11 Godzina pracy pracownika technicznego 60,00 zł/godz.
12 Zamykanie/ otwieranie przyłącza wodociągowego na życzenie klienta 120,00 zł
13 Włączenie/ wyłączenie sieci wodociągowej rozdzielczej fi 50÷90 570,00 zł
14 Włączenie/ wyłączenie sieci wodociągowej rozdzielczej fi 100 1000,00 zł
15 Montaż/ demontaż korka na przyłączu kanalizacji sanitarnej 100,00 zł
16 Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 150,00 zł/1 pomiar