Usługi

Usługi w Zakresie Uzgodnień i Odbiorów

Lp. Rodzaj Usługi Cena w zł brutto
1 Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury technicznej (wod. – kan., gazowej, elektroenergetycznje, telekomunikacyjnej, przebudowa / budowa dróg i inne) 70,00
2 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 60,00
3 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 90,00
4 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 140,00
5 Uzgodnienie projektu budowlanego-wykonawczego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami 180,00
6 Odbiór przyłącza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 180,00
7 Odbiór sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 250,00
8 Odbiór sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami (cena obejmuje odbiór prac zanikowych) 300,00
9 Nie dokonanie odbioru z winy Wykonawcy 200,00

Usługi w Zakresie Obsługi Klienta

Lp. Rodzaj Usługi Cena brutto
1 Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą 120,00
2 Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy 160,00
3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy, wraz z plombowaniem (cena zawiera koszt robocizny i transportu bez materiałów). Max przekrój fi 150. Większe wedle indywiudalnej wyceny. 250,00
4 Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) 150,00 + koszt ekspertyzy
5 Demontaż wodomierza na życzenie klienta 150,00
6 Ponowny montaż wodomieża na życzenie klienta 150,00

Usługi w Zakresie Budowy Przyłączy Wodociągowych

Lp. Rodzaj Usługi Cena w zł brutto
1 Montaż nawiertki wodociągowej typu NWZ z zasuwą 720,00
2 Budowa przyłącza wodociagowego z rur PE do 10 mb w terenie nieutwardzonym ze studnia wodomierzową 2700,00
3 Dodatek za każdy 1 mb przyłacza wodociagowego powyżej 10 mb w terenie nieutwardzonym 90,00
4 Koszt wykonania przyłącza wodociagowego w terenie utwardzonym zostanie określony wg indywidualnej wyceny  

Usługi w Zakresie Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj Usługi Cena w zł brutto
1 Przyłącze kanalizacyjne z rur PCV do 10 mb, od studzienki na kolektorze głównym do budynku ze studnią rewizyjną w terenie nieutwardzonym 2450,00
2 Przyłącze kanalizacyjne z rur PCV do 10 mb, od studzienki na kolektorze głównym do budynku bez studni rewizyjnej w terenie nieutwardzonym 1800,00
3 Dodatek za każdy 1 m przyłacza kanalizacyjnego powyżej 10 mb w terenie nieutwardzonym 105,00
4 Montaż studzienki zbiorczej PCV na kolektorze głownym 1750,00
5 Montaż studzienki z kręgów betonowych na kolektorze głownym 2800,00
6 Koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego w terenie utwardzonym zostanie określony wg indywiudalnej wyceny