Odśnieżanie Dróg

Informacja w Sprawie Odśnieżania Dróg Gminnych

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chmielno, prowadzą następujące firmy dla poszczególnych rejonów:

Lp. Rejon  Wykonawca
1. Sołectwa Miechucino i Reskowo ELWOZ sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
2. Sołectwa Cieszenie i Kożyczkowo Mechaniczne Wykonywanie Robót Ziemnych i Drogowych Elżbieta Penkowska 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19
3.  Sołectwa Garcz i Chmielno Mechaniczne Wykonywanie Robót Ziemnych i Drogowych Elżbieta Penkowska 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19
4.  Sołectwa Zawory i Przewóz Przedsiębiorstwo Handlow-Usługowe Dominik Brzeziński 83-324 Brodnica Górna, Sznurki 115
5.  Sołectwa Borzestowo i Borzestowska Huta Przedsiębiorstwo Handlow-Usługowe Dominik Brzeziński 83-324 Brodnica Górna, Sznurki 115

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Plac Troyana 2, 83-333 Chmielno odśnieża drogi na terenie miejscowości Chmielno oraz prowadzi doraźne odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Chmielno

Informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się wg ustalonych standardów. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi umożliwiające dostęp do komunikacji publicznej oraz szkół i instytucji publicznych. Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Telefon do Urzędu Gminy Chmielno – 586856844, 586856847
Osoba do kontaktu Pan Andrzej Hinca